DEMO KORISNICI

Clipboard MapDisk Printer // //Da biste koristili BizniSoft Live morate imati Google Chrome ili neki drugi HTML 5 kompatibilni browser.

REGISTROVANI KORISNICI

Clipboard Printer MapDisk // //
Korisničko ime:

Lozinka:

Naziv štampača:

Naziv foldera:
(max 7 kar.)
Zapamtite naziv štampača i foldera i te nazive koristite kod izbora printera i razmene fajlova u/iz sesije !

Pažnja !!! Svaki pokušaj logovanja na servis se beleži ! Eventualna zloupotreba biće prijavljena nadležnim organima !